Versatile phosphorus ligands : synthesis, coordination chemistry and catalysis

J.I. Vlugt, van der

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

564 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Vogt, Dieter, Promotor
  • Cole-Hamilton, D.J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning27 okt 2003
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2675-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit

Vlugt, van der, J. I. (2003). Versatile phosphorus ligands : synthesis, coordination chemistry and catalysis. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR570885