Verpleging in beweging : de stabiliteit in de personele bezetting van verpleegafdelingen in algemene ziekenhuizen en de opleidingen tot verpleegkundige

J.A. Verwey

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

451 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Botter, C.H.V.A., Promotor
  • Thoenes, P., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning6 okt. 1981
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit