Verlaagd waterzijdig temperatuurverschil : een aantal oorzaken en gevolgen

A.H.T.M. van den Brink, G. Boxem, A.W.M. Schijndel, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

14 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij veel gekoeldwaterinstallaties (GKW-installaties) blijft het waterzijdig temperatuurverschil in deellast achter bij de verwachtingen. In veel gevallen is de retourwatertemperatuur te laag, het debiet te hoog en kan de koelmachine niet maximaal belast worden. Zo’n bedrijfssituatie moet zeker worden voorkomen voor systemen waarin het temperatuurverschil bepalend is voor de goede werking, bijvoorbeeld bij warmte- en koudeopslag (WKO). In dit artikel wordt een aantal oorzaken genoemd die het waterzijdig temperatuurverschil in deellast verlagen. Voorbeelden geven aan wat de invloed is op het waterzijdig debiet.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-30
Aantal pagina's7
TijdschriftTVVL Magazine
Volume43
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit