Verifying probabilistic programs using a Hoare like logic

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    10 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Verifying probabilistic programs using a Hoare like logic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science