Verifying Chi models of industrial systems with Spin

N. Trcka

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Verifying Chi models of industrial systems with Spin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen