Verification of the energy flow analysis method as identification tool for damping in high-rise buildings

Ikram Talib, Okke Bronkhorst, Jitse Pruiksma, Akke Suiker

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Verification of the energy flow analysis method as identification tool for damping in high-rise buildings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering