Verification of SOA orchestration

P.M. Heck

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings Conference on Quality Engineering in Software Technology (Conquest 2006, Berlin, Germany, September 27-29, 2006)
    StatusGepubliceerd - 2006

    Citeer dit