Verification of mathematical models describing soft charged hydrated tissue behaviour

H.J. Heus, de

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

280 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, Jan D., Promotor
  • Meijer, Han, Promotor
  • Huyghe, Jacques M.R.J., Co-Promotor
Datum van toekenning9 dec 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0294-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit