Vergelijking van twee toetsen voor periodiciteit

J.G. Baaij

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

52 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze verhandeling worden een door Heuts [2] voorgestelde toets en een in het boek van Anderson [1] beschreven toets vergeleken. De laatste toets is uniform meest onderscheidend met betrekking tot een zekere groep G van transformaties. Heuts gaat uit van een minder algemeen model dan Anderson. Wij laten zien dat: 1. De toets van Heuts uitgaande van het beperkte model ook invariant is m.b.t. G. 2. De toets van Heuts uitgaande van een algemener model niet invariant is m.b.t. G, maar dat de toets in dit geval conservatief is. 3. De toetsingsgrootheid van Heuts minder informatie bevat dan de toetsingsgrootheid uit Anderson [1].
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's10
StatusGepubliceerd - 1973

Publicatie series

NaamMemorandum COSOR
Volume7301
ISSN van geprinte versie0926-4493

Citeer dit