Ventilatie en slaapkwaliteit - met open of dicht raam of binnendeur?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

211 Downloads (Pure)

Samenvatting

In the bedrooms of 17 students the CO2 concentration was measured in relation to the sleep quality. The degree of sleep depth, the amount of time awake and the sleep efficiency as a measure of sleep quality are associated with the condition of a higher and lower CO2 value. Sleep depth and sleep efficiency decreased with a CO2 value above 800ppm. For a good sleep, sleeping in a ventilated bedroom, for example through the window or the indoor door open is preferable.
Vertaalde titel van de bijdrageVentilation and sleep quality - with open or closed window or indoor door?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-18
Aantal pagina's5
TijdschriftTVVL Magazine
Volume2018
Nummer van het tijdschrift08
StatusGepubliceerd - 1 dec 2018

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ventilatie en slaapkwaliteit - met open of dicht raam of binnendeur?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit