Ventilatie bij lage luchtsnelheden

T. van Hooff, B.J.E. Blocken, G.J.F. Heijst, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Goede ventilatie van gebouwen en vervoersmiddelen is niet alleen van belang voor onze gezondheid en ons comfort, maar ook voor energiezuinigheid en duurzaamheid. Mengventilatie, gebaseerd op de toevoer van verse lucht bovenin een ruimte, wordt bet meest toegepast (figuur ia en ib). De impuls van de toegevoerde Iucht zorgt ervoor dat de verse lucht zich mengt met de in de ruimte aanwezige lucht, waarna de gemengde lucht wordt afgevoerd. Dat mag een eenvoudig proces Iijken, maar ondanks veel onderzoek, zijn er nog altijd heel wat vragen onbeantwoord.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)358-361
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Volume79
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit