Vendor-interoperable elastic optical interfaces : standards, experiments, and challenges [invited]

Matthias Gunkel, Arnold Mattheus, Felix Wissel, Antonio Napoli, João Pedro, Nelson Costa, Talha Rahman, Gianluca Meloni, Francesco Fresi, Filippo Cugini, Nicola Sambo, Marc Bohn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)B184-B193
TijdschriftJournal of Optical Communications and Networking
Volume7
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec 2015

Citeer dit