Veilig vluchten bij brand in een gebouw: een kwestie van bouwtechniek of psychonomie?

M. Kobes, I. Helsloot, B. Vries, de, J.G. Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De mogelijkheid voor het veilig vluchten is het cruciale aspect van brandveiligheid van gebouwen. Het uitgangspunt op het beleidsdomein van brandveiligheid is dan ook dat mensen zelfstandig een brandend bouwwerk kunnen verlaten. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat in het gebouw zodanige brandveiligheidsmaatregelen zijn getroffen dat die zelfredzaamheid bij brand ook mogelijk is. In de praktijk blijken aanwezigen in een gebouw niet altijd ondersteund te worden door de huidige bij wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Dit komt doordat het inzicht in het feitelijke menselijke gedrag bij brand momenteel beperkt is en in ieder geval niet leidend is voor het brandveiligheidsbeleid.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17-33
TijdschriftTijdschrift voor Veiligheid
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit