Vehicle-to-vehicle communication for AVCS platooning

Tushar Tank, Nathan Yee, Jean Paul Linnartz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vehicle-to-vehicle communication for AVCS platooning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen