Vectorization of the odd-even hopscotch scheme and the alternating direction implicit scheme for the two-dimensional Burgers equations

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)354-367
  TijdschriftSIAM Journal on Scientific and Statistical Computing
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit