Vectorial mapping of resonant THz near-fields

A. Bhattacharya, H.A. Halpin, J.G. Rivas

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
Titel2016 41st International Conference on Infrared, Millimeter, and Therahertz Waves (IRMMW-THZ), 25-30 September 2016, Copenhagen, Denmark
Plaats van productiePiscataway
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina's1-2
ISBN van elektronische versie978-1-4673-8485-8
ISBN van geprinte versie978-1-4673-8486-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit