Vastgoedmanagement in het basisonderwijs

L.J. Moonen, I.I. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Ondanks de grote omvang van het basisonderwijs lopen de ontwikkelinqen op het gebied van vastgoedmanagement achter op de overige onderwijssectoren. Nu er steeds meer grote overkoepelende schoolbesturen ontstaan, groeit het draagulak voor professionalisering van het vastgoedrnanaqernent. Dit heeft geresulteerd in een grote diversiteit aan beheervorrnen. Welke factoren zijn van invloed op de keuze voor een bepaalde beheervorm? In diverse beheermodellen worden de verantwoordelijkheden voor het vastgoed- en facility managernent vanuit beschreven vanuit het schoolbestuur en het gebouw met haar gebruikers.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)38-41
Aantal pagina's4
TijdschriftFacility Management Magazine
Volume23
Nummer van het tijdschrift1802
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit