Variations on an IMO inequality

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)167-170
TijdschriftCrux Mathematicorum with Mathematical Mayhem
Volume32
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit