Variations on a theme by Weetman

A.E. Brouwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

We show for many strongly regular graphs ¿, and for all Taylor graphs ¿ except the hexagon, that locally ¿ graphs have bounded diameter.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-145
Aantal pagina's9
TijdschriftDiscrete Mathematics
Volume138
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variations on a theme by Weetman'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit