Variations in larynx periodicity for monotonous CV-utterances

L.F. Willems

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Variations in larynx periodicity for monotonous CV-utterances'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine and Dentistry