Variational principle and almost quasilocality for renormalized measures

R. Fernández, A. Le Ny, F.H.J. Redig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)465-478
TijdschriftJournal of Statistical Physics
Volume111
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit