Variation of activity patterns with features of the spatial context

K. Maat, T.A. Arentze

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings 82nd Annual Meeting of the Transportation Research Board
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit