Variable stiffness and damping structural joints for semi-active vibration control

Qinyu Wang

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

187 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Teuffel, Patrick M., Promotor
  • Senatore, Gennaro, Co-Promotor, Externe Persoon
  • Jansen, K.M.B., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning11 mei 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5267-2
StatusGepubliceerd - 11 mei 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit