Vanguard developments in computational methods for fluid-structure interaction

E. Harald van Brummelen (Corresponding author), Charbel Farhat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5173-5175
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal for Numerical Methods in Engineering
Volume122
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 okt 2021

Citeer dit