Van tekst naar foneemrepresentatie

E. Berendsen, J. Lammens, H. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)563-569
Aantal pagina's7
TijdschriftInformatie
Volume31
Nummer van het tijdschrift7/8
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit