Van technologie tot psychologie: Interview Wilbert IJzerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-18
Aantal pagina's4
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/17
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit