Van meten naar voorspellen: vermoeiing van bruggen (3) : pilot studie 'Slimme brug'

H. van Meerveld, J. Maljaars

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)56-58
TijdschriftBouwen met Staal
Volume249
StatusGepubliceerd - 1 feb 2016

Citeer dit