Van massamarketing naar one-to-one marketing en relatiemarketing

H.W.C. Hart, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Twee belangrijke ontwikkelingen vormen de verklaring voor de trend in de marketing naar one-to-one marketing. Op de eerste plaats bieden de informatie- en communicatietechnologie ons in hoog tempo steeds effectievere methoden en mogelijkheden om marketingacties meer en meer te individualiseren. Op de tweede plaats voelen leveranciers zich steeds meer genoodzaakt om zich in de markt te onderscheiden door op maat toegesneden aanbod aan en communicatie met hun kianten. De expliciete wensen van afnemers en acties van concurrenten vormen hiervoor de belangrijkste aanleiding. Voor een dergelijk one-to-one marketingbeleid is echter een volstrekt helder beeld van de winstgevendheid van afzonderlijke klanten en een topniveau van klantgerichtheid in de organisatie vereist.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-29
Aantal pagina's6
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume70
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit