"Van maatwerk naar confectie", rapportage ketenanalyse Unilever Bestfoods - Hays Logistics Benelux - Van Eerd groep

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieDen Bosch
UitgeverijKlict
Aantal pagina's40
StatusGepubliceerd - 2002

Bibliografische nota

Interne rapportage Klict

Citeer dit