Van installatietechniek naar installatietechnologie : de brug

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Installaties spelen een steeds belangrijkere rol bij de totstandkoming van gebouwen. Dit doordat er steeds hogere eisen aan comfort en gezondheid worden gesteld. Daarnaast is er het belang van duurzame ontwikkeling op het gebied van energiebesparing en de inzet van alternatieve duurzame energiebronnen. Ook de nieuwe installatietechnische mogelijkheden met name op het gebied van intelligente regelsystemen zorgen voor nieuwe bouwkundige mogelijkheden, zoals actieve klimaatgevels of klimaatplafonds. Het is daarom van groot belang dat installaties vanaf het begin van de ontwerpfase worden geïntegreerd in het totale gebouwconcept. Integraal ontwerpen waarbij de installatietechnoloog als volwaardig lid van een multidisciplinair ontwerpteam functioneert is hiervoor een vereiste.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)667-671
Aantal pagina's5
TijdschriftVV : verwarming en ventilatie
Volume59
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit