Van horizontalisme en verticalisme naar matricisme?

C.H.V.A. Botter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

65 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)94-99,106
TijdschriftFinancieel Overheidsbeheer
Volume54
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit