Van draadnagels tot mechatronica: Anderhalve eeuw metaalindustrie in Helmond

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)238-262
TijdschriftHet leven in Helmond vanaf het midden van de negentiende eeuw
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit