Van ambacht naar wetenschap

A.C.H. van der Wolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)293-297
TijdschriftMetaalbewerking
Volume37
Nummer van het tijdschrift14
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit