Valutarisico bij investeringsbeoordeling

J.Th.M. Blox, L.A. Soenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)360-370
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume51
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit