Values and Capabilities: Ethics by Design for Vulnerable People

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

73 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijers, Anthonie W.M., Promotor
  • IJsselsteijn, Wijnand A., Promotor
  • Frank, Lily E., Co-Promotor
Datum van toekenning29 sep 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5350-1
StatusGepubliceerd - 29 sep 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit