Valorization of recycled waste glass and converter steel slag as ingredients for building materials: hydration and carbonation studies

Gang Liu

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

232 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Brouwers, H.J.H. (Jos), Promotor
  • Florea, Miruna V.A., Co-Promotor
  • Schollbach, Katrin, Co-Promotor
Datum van toekenning17 nov. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5160-6
StatusGepubliceerd - 17 nov. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit