Vallen en opstaan : de computer in de wiskunde

F.E.J. Kruseman Aretz

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijScheltema & Holkema
Aantal pagina's19
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de programmeringsmethoden in de numerieke wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Stichting voor Hoger Onderwijs in de Toegepaste Wiskunde op 24 april 1967.

Citeer dit