Validity of chemistry tabulation techniques for engine relevant mixing conditions

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Validity of chemistry tabulation techniques for engine relevant mixing conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen