Validity in teacher assessment : an exploration of the judgement processes of assessors

Mirjam J. Nijveldt

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
Kwalificatiedoctor in de Rechtsgeleerdheid
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • Verloop, Nico, Promotor, Externe Persoon
  • Wubbels, Theo H., Promotor, Externe Persoon
  • Beijaard, Douwe, Co-Promotor
  • Brekelmans, J.M.G. (Mieke), Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning16 jan. 2008
Plaats van publicatieLeiden
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789090224671
StatusGepubliceerd - 16 jan. 2008
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit