Validiteit in paarsgewijze beoordelingen van docentcompetenties

M. Nijveldt, J.M.G. Brekelmans, D. Beijaard, Th. Wubbels, N. Verloop

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Validiteit in paarsgewijze beoordelingen van docentcompetenties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.