Validiteit in paarsgewijze beoordelingen van docentcompetenties

M. Nijveldt, J.M.G. Brekelmans, D. Beijaard, Th. Wubbels, N. Verloop

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Verschillende auteurs hebben gesuggereerd dat de kwaliteit van beoordelingsprocessen kan worden versterkt door samenwerking tussen beoordelaars, maar tot nu toe is weinig empirisch onderzoek beschikbaar over de aard van gezamenlijke beoordelingsprocessen en de wijze waarop samenwerking de validiteit van beoordeling kan bevorderen
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)261-279
  TijdschriftPedagogische Studiën
  Volume85
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit