Validation of the LES approach in Kiva-3V on a square duct geometry

V. Huijnen, L.M.T. Somers, R.S.G. Baert, L.P.H. Goey, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Validation of the LES approach in Kiva-3V on a square duct geometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen