Validation of reliability forecasting for power transformers

A. Schijndel, van, J. Wetzer, P.A.A.F. Wouters

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Validation of reliability forecasting for power transformers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Physics