Validation of an improved headform for use in helmet certification drop tests

F. Patanè

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

135 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's117
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume2002.015

Bibliografische nota

DCT 2002.015

Citeer dit