Validation of a model to predict fish passage mortality in pumping stations

B. P.M. van Esch, I. L.Y. Spierts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Validation of a model to predict fish passage mortality in pumping stations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Landbouw en Biologie