Validation of a model to predict fish passage mortality in pumping stations

B.P.M. Esch, van, I.L.Y. Spierts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Validation of a model to predict fish passage mortality in pumping stations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw en Biologie