Validating features for atrial fibrillation detection from photoplethysmogram under hospital and free-living conditions

Linda M. Eerikäinen, Lukas Dekker, Alberto G. Bonomi, Rik Vullings, Fons Schipper, Jenny Margarito, Helma M. de Morree, Ronald M. Aarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

10 Citaten (Scopus)
102 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Validating features for atrial fibrillation detection from photoplethysmogram under hospital and free-living conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen