UV detection at 206 nm in isotachophoresis

T.P.E.M. Verheggen, F.M. Everaerts, J.C. Reijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
173 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'UV detection at 206 nm in isotachophoresis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen