Utilizing unused power budget to increase network capacity in practical PON deployments by introducing flexible modulation

R. Linden, van der, N.C. Tran, E. Tangdiongga, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

The actual use of power budgets in a PON typically varies widely. Utilizing 4-PAM modulation for ONUs that have high power margins can increase network capacity utilization without investing in expensive optics. We demonstrate that the capacity can increase 79%.
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 41th European Conference on Optical Communication (ECOC 2015), 27 September - 1 October 2015, Valencia, Spain
Plaats van productiePiscataway
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina's1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - okt 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Utilizing unused power budget to increase network capacity in practical PON deployments by introducing flexible modulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit