Utility-maximizing model of household time use for independent, shared, and allocated activities incorporating group decision mechanisms

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Utility-maximizing model of household time use for independent, shared, and allocated activities incorporating group decision mechanisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen